ShoppingBag

View Cart

Tenjin

Tenjin

Tenjin
Tenjin

Tenjin

Tenjin

Order

Stores

Cart

Store Information

TENJIN

1 Scotts Road, Shaw Centre, #03-08, Singapore, 228208

Phone: +65 6235 3312

Arrow up

Pickup

Opening Hours

Mon - Sun

12:00 PM - 02:30 PM

06:00 PM - 09:00 PM

Delivery

Opening Hours

Mon - Sun

12:00 PM - 02:30 PM

06:00 PM - 09:00 PM